30

وضعیت اقلیم و آب و هوای روستا

وضعیت اقلیمی روستای حوض ماهی

اقلیم روستا

روستای حوض ماهی در منطقه دشت باز با سیب ملایم از سمت جنوب به سمت شمال واقع شده است. در تابستان توده هوا با منشاء قاره ای این ناحیه را تحت تاثیر قرار می دهد. این روستا شرایط اقلیمی نیمه خشک همراه با تابستان های گرم و خشک و بدون بارش و زمستان های سرد و همراه با بارش باران و برف می باشد.. بخش وسیعی از منطقه دارای اقلیم نیمه خشک  با تابستان های خشک بوده است و در قسمت های جنوبی آن اقلیم نیمه گرمسیری وجود دارد.

آب و هوا

متوسط بارندگی سالیانه شهرستان در حدود 160 میلیمتر در سال گزارش شده است. میانگین درجه حرارت در سال بین 12 تا 14 درجه بالای صفر متغییر است. بخش وسیعی از منطقه دارای اقلیم نیمه خشک  با تابستان های خشک بوده است و در قسمت های جنوبی آن اقلیم نیمه گرمسیری وجود دارد.