30

اماکن تفریحی روستا

وجود حوض پر از ماهی های قرمز و خاکستری در بخش جنوبی روستا خود یکی از مراکز تفریحی روستا محسوب میگردد که در کنار آن پارک نیز احداث شده است و امکانات تفریحی و وزرشی نیز در آن فراهم شده است