30

شهدای روستا

روستای حوض ماهی در زمان انقلاب و دفاع مقدس فعالیتهای چشم گیری داشته است به طوری که  شهید ،…. نفر رزمنده ، ….. جانباز و … نفر آزاده تقدیم سرزمین ایران کرده است .

بسم رب الشهدا والصدیقین

ردیف نام و نام خانوادگی  تاریخ تولد تاریخ شهادت نام پدر  محل شهادت عکس شهید
  شهید ابراهیم شجاعی  ۱۳۳۵/۰۷۰۸ ۱۳۳۹/۰۹/۲۸ عبدالله سر پل ذهاب  
  شهید محمد رضا شجاعی ۱۳۴۶/۰۶/۲۰ ۱۳۶۴/۰۳/۲۱ علی مراد  خندق اهواز   
  شهید عبدالحمید آقا محمدی ۱۳۴۰/۰۹/۰۱ ۱۳۶۰/۰۶/۱۱ محمد بستان