30

فرصت های سرمایه گذاری

فهرست فرصت های سرمایه گذاری در روستا

تصویر عنوان پروژه محل اجرا اعتبار مورد نیاز میزان مشارکت دهیاری
  ایجاد مراکز بهزیستی و مهد کودک      
  احداث فضای سبز عمومی و پارک کودک در هر محله      
  احداث ورزشگاه و مراکز ورزشی       
  احداث دامداری های نیمه خصوصی و خصوصی      
  افزايش فضاهاي انباري به منظور نگهداري كالاهاي تجاري      
  تبدیل حمام غیر فعال موجود به فضای سبز عمومی      
  نوسازي واحدهاي مسكوني مخروبه و كم
دوام 
     
  احداث استخرهاي پرورش ماهي به دليل وجود چشمه هاي پرآب در روستا.      
  ارائه تسهيلات بانکي به شاغلين و توليد کنندگان صنايع دستي براي خريد مواد اولیه.