30

لیست کتابخانه های دیجیتالی کشور

کتابخانه های ملی و مجلس
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
کتابخانه دیجیتال مجلس شورای اسلامی
كتابخانه هاي ديجيتالي اسلامي
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
پایگاه اطلاع رسانی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم
مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل الیت علیهم السلام
کتابخانه های دیجیتالی عمومی
کتابخانه مجازی قفسه
كتابخانه همراه به همت موسسه فرهنگي راسخون
کتابخانه دیجیتالی ارم
مرکز کتاب الکترونیکی پارس
کتابهای الکترونیکی فارسی
شبكه هاي اسلامي مركز جهاني اطلاع رساني آل بيت
شبکه رافد للتنمیه الثقافیه
شبکه الامام الرضا علیه السلام
شبکه یا زهرا سلام الله علیها
شبکه امام مهدی (عج)
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
کتابخانه دیجیتال مجلس شورای اسلامی
کتابخانه های دیجیتالی دانشگاهی ایران
كتابخانه ديجيتالي دانشگاه اميركبير
کتابخانه دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
کتابخانه دانشگاه علم و صنعت ایران
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه شیراز
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه پیام نور
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
كتابخانه هاي ديجيتالي موسسات پژوهشي و مطالعاتي ايران
کتابخانه دیجیتالی دید
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
کتابخانه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
كتابخانه هاي ديجيتالي اسلامي
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
پایگاه اطلاع رسانی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم
مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل الیت علیهم السلام
کتابخانه های دیجیتالی عمومی
کتابخانه مجازی قفسه
كتابخانه همراه به همت موسسه فرهنگي راسخون
کتابخانه دیجیتالی ارم
مرکز کتاب الکترونیکی پارس
کتابهای الکترونیکی فارسی
شبكه هاي اسلامي مركز جهاني اطلاع رساني آل بيت
شبکه رافد للتنمیه الثقافیه
شبکه الامام الرضا علیه السلام
شبکه یا زهرا سلام الله علیها
شبکه امام مهدی (عج)
کتابخانه های دیجیتالی عمومی
کتابخانه دیجیتال تبیان
کتابخانه دیجیتال ارم
کتابخانه دیجیتال نورلیب
کتابخانه دیجیتال سنا
کتابخانه دیجیتال دانشگاه کارآفرینی
کتابخانه دیجیتال دید
کتابخانه دیجیتال رسان
کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 
کتابخانه دیجیتال علوم پزشکی بیرجند
کتابخانه دیجیتال مرکز تحقیقات مخابرات ایران
کتابخانه دیجیتال موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت
کتابخانه دیجیتال نهاد کتابخانه­های عمومی کشور
کتابخانه دیجیتال علوم انسانی تهران
کتابخانه دیجیتال مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان
کتابخانه دیجیتال مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
کتابخانه دیجیتال پژوهشکده تعلیم و تربیت کرمان
کتابخانه دیجیتال پژوهشگاه صنعت نفت
کتابخانه دیجیتال پژوهشگاه نیرو
کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم دانشگاه تهران
کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
کتابخانه دیجیتال دانشگاه تربیت مدرس
کتابخانه دیجیتال دانشگاه سیستان و بلوچستان
کتابخانه دیجیتال سازمان توسعه و نوسازی معادن
کتابخانه دیجیتال شرکت ملی صنایع پتروشیمی
کتابخانه دیجیتال شرکت مهندسی و ساختمان گاز ایران، وابسته به وزارت نفت
کتابخانه دیجیتال فرهنگستان هنر
کتابخانه دیجیتال مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان
♦ کتابخانه دیجیتال نوسا بوکس. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ
کتابخانه دیجیتال دانشگاه صنعتی اصفهان
کتابخانه دیجیتال دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
کتابخانه دیجیتال دانشگاه علم و صنعت
کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
کتابخانه دیجیتال دانشگاه هنر اصفهان
کتابخانه دیجیتال دانشگاه یزد
کتابخانه دیجیتال شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
کتابخانه دیجیتال دانشگاه اصفهان
کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی گیلان
کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان
کتابخانه های دیجیتالی دانشگاهی ایران
كتابخانه ديجيتالي دانشگاه اميركبير
کتابخانه دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
کتابخانه دانشگاه علم و صنعت ایران
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه شیراز
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه پیام نور
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
كتابخانه هاي ديجيتالي موسسات پژوهشي و مطالعاتي ايران
کتابخانه دیجیتالی دید
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
کتابخانه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات