30

محصولات

کشاورزی

با توجه به قرار گرفتن این روستا در دامنه های شمالی ارتفاعت جنوب غربی شهریتان مبارکه و سیب ملایم ارزاضی زراعی و وجود چشمه و قنات جهت آبیاری، اراضی زراعی ۲۰۳ هکتاری این روستا شرایط مناسبی برای کشت محصولات زراعی بویژه غلات می باشو که اکثرا به صورت کشت ابی تولید می شوند.

دامداری و دامپروری

دامداری و دامپروری در این روستا بیشتر به صورت سنتی انجام می گرددو اکثر خانوار های روستایی جهت تامین لبنیات مورد نیازشان یک یا چن راس دام در نزدیکی منزل و اکثرا بصورت خانکی نگه داری می کنند.

صنعت

بطور کلی هیچ نوع کارگاهی در این روستا وجود ندارد و علت اصلی آن وجود خدمات سطوح بالاتر در شهرستان های مبارکه و طالخونچه می باشد و به دلیل عدم نیاز شدید به این خدمات در روستاهای همجوار و همچنین کارگاه های خدماتی اعم از کارگاه های نجاری و آهنگری و تعمیرات اتومیبل و ادوات کشاورزی وجود ندارد.

صنایع

صرفا مهم ترین فعالیت کارگاهی روستا که در درون واحد های مسکونی انجام می شود مرتبط با تولید فرش های دستباف است که عمدتا به صورت شخصی انجام می پذیرد.

مشخصات محصولات تولیدی روستا
تصویر عنوان محصول میزان تولید سالیانه توضیحات