30

گالری تصاویر

دبستان شهید ابراهیم شجاعی
چشمه آب حوض ماهی
خان های قدیمی روستا
خوابگاه حضرت عزیر نبی
قدمگاه حضرت عزیر نبی
پارک روستا
کوچه باغ های روستا
خانه بهداشت روستا
پست بانک
حسینیه روستا
پارک روستا
طبیعت زیبای حوض ماهی
طیعت روستای حوض ماهی
پارک روستا
روستای حوض ماهی
خانه های تاریخی
قدمگاه
دهیاری حوض ماهی
previous arrow
next arrow