30

معرفی روستا

سپتامبر 2, 2017

معرفی روستا

روستای الکترونیک ، روستائی است که کاربرد الکترونیک در زندگی مردم آن روستا بطور کامل مشهود بوده و مردم به کاربردهای متفاوت فناوری الکترونیک ، نظیر […]
می 28, 2018

معرفی روستا

روستای ……… یکی از روستاهای ………..با قدمتی بیش از …………سال است که در ……….. دهستان ……………..بخش ………………..شهرستان ………. مربوط به استان …………واقع شده است. با استفاده […]