30

جاذبه های گردشکری

می 30, 2018

پارک روستا

آگوست 5, 2019

خوابگاه حضرت عزیر نبی

به گفته اهالی روستا روستای حوض ماهی محل به خواب رفتن حضرت عزیر نبی می باشد که در دل کوه های همجوار حوض ماهی به خواب […]
آگوست 5, 2019

چشمه حوض ماهی

چشمه آب حوض ماهی که در نزدیک کوه قرار دارد و آب حوض ماهی موجود در دل روستا از آن تامین میگردد.